klinická psychlogie, psychoterapie a supervize

Odborné vzdělání:

 • 1972 SZŠ v Trutnově
 • 1980 jednooborová psychologie na FFUK v Praze
 • 1987 rigorózum na FFUK v Praze
 • 1999 atestace v oboru klinická psychologie
 • 2003 statut certifikovaného supervizora CIS s akreditací EAS
 • 2009 funkční specializace v systematické psychoterapii

Výcviky a kurzy:

 • 1989 psychoterapeutický výcvik SUR
 • 1992 doposud 2.st. výcviku ve skupinové psychoterapii (lektorka výcvikových skupin
  v komunitách SUR, Remedium, IPIPAPP)
 • 1992 výcvik v systemické terapii (ISS Hamburk, ISZ Praha)
 • 1999 International European Drug Abuse Treatment Training Project
 • 2003 Výcvik v integrativní supervizi akreditovaný EAS (J. Hewson)
 • 2005 Kurz psychoanalytické párové a rodinné terapie IPPART (teoretická část)
 • 2008 Výcvik v jungovsky orientované psychoterapii při ČSAP

Zaměstnání:

 • 1972—73 Psychiatrická léčebna, Praha 8 - Bohnice
 • 1973—80 Psychiatrická klinika FN v Hradci Králové
 • 1982—85 Pedagogicko-psychologická poradna v Hradci Králové
 • 1986—89 Dětský diagnostický ústav Hradec Králové
 • 1989—95 Pedagogicko-psychologická poradna v Hradci Králové
 • 1989—95 externistka ve Středisku pro partnerské, osobní a rodinné vztahy, HK
 • 1996—04 Občanské sdružení Laxus v Hradci Králové
 • 2004—09 OSVC, soukromá psychologická praxe
 • 2009 ambulance klinické psychologie, nestátní zdravotnické zařízení

Členství v odborných společnostech:

 • Asociace klinických psychologů
 • Český institut pro supervizi
 • Česká společnost pro analytickou psychologii